درباره مستر تیچر

تدریس حرفه ماست.

مستر تیچر متشکل از تیم مدرسان بین المللی است که در کشورهای عربی، ایران و شرق آسیا مشغول به تدریس هستند و آن چه ارایه می دهند نتیجه تجربه های فوق العاده ی آکادمیک و جنرال است.

506 دانشجوی عضو سایت
4 استاد مجرب
2000 ساعت ویدئو
13 دوره اموزشی