لینک ورود به کلاس

منشتر شده در: 1402/06/02


https://zzz.tutoo.ir/rooms/rv4-ft4-my4-5qa/join


تست درس ۱ تاچ استون ۱

منشتر شده در: 1401/10/18تست فاینال تاچ استون ۲

منشتر شده در: 1400/11/30


برای تست فاینال تاچ استون ۲ روی لینک زیر کلیک کنید.
FINAL TEST


Touchstone 2 Unit Test 3

منشتر شده در: 1400/06/08Touchstone 2 Unit test 2

منشتر شده در: 1400/06/08TOUCHSTONE 1 FINAL TEST

منشتر شده در: 1400/06/06


دانشجوی محترم مستر تیچر

با کیک روی لینک زیر امتحان خود را تکمیل فرمایید.

امتحان نهایی تاچ استون ۱


Unit test 1 Touchstone 2

منشتر شده در: 1400/05/23Unit 1 Test

منشتر شده در: 1400/05/22Unit 8 Test

منشتر شده در: 1400/05/20