ویدیو های مورد نیاز برای آموزش کودکان دو زبانه

 

 

این ویدیو کودک شما را قادر به درک الفبای انگلیسی و صدای حروف میکند، اولین و مهم ترین قدم برای خواندن انگلیسی فونیکس و الفباست.

 

كودك شما بعد از يك هفته ديدنِ روزي يكبارِ اين ويديو ميتواند از ١ تا ٥ بشمارد. با كمك ٥ عدد از اسباب بازي هايي كه دارد ميتواند به صورت لذت بخش شمردن را تمرين كند و اينكهنبايد از زبان مادري در پروسه یادگیری استفاده نکنید.