با بیش از ۱۲ سال سابقه ی تدریس زبان انگلیسی در حال حاضر به عنوان سوپروایزر و مدیریت دپارتمان اساتید خارجی موسسه نیواستار چین مشغول به کار است.